Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Luật Hà Huy, điện thoại 0913.577.696 (Việt Nam), (0049)017.657.759.572 (Châu Âu) tên giao dịch quốc tế "HAHUY LAW FIRM" được Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 03/11/2009. Nhãn hiệu Công ty được bảo hộ tại Việt Nam, Ba Lan, Séc và Cộng hòa liên bang Đức. Luật sư Công ty là những chuyên gia pháp...
Hỗ trợ trực tuyến
My status
        Tin tức - Bài báo, tư vấn của Luật sư
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đưa ra mục tiêu tổng quát, nhưng cũng rất thực tiễn, cụ thể đối với sự phát triển đất nước
(2020-09-02 12:12:00)

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

baotintuc.vn/chinh-tri/bai-viet-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-dua-ra-muc-tieu-tong-quat-nhung-cung-rat-thuc-tien-cu-the-doi-voi-su-phat-trien-dat-nuoc-20200901185942409.htm

 Nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đều có chung nhận định, bài biết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể sau khi đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở trong cả nước tổ chức thành công tốt đẹp. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định “đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ý nghĩa về lý luận và giá trị thực tiễn

Luật sư Hà Huy Từ (Công ty Luật Hà Huy, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng, ngoài việc tiếp tục khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã xác định rất cụ thể về động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới và một số nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những nội dung hết sức cụ thể, chi tiết, làm đường hướng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực xây dựng, quyết tâm đạt mục tiêu: “Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. 

Do đó, có thể khẳng định rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng mà còn có ý nghĩa cụ thể, vừa đưa ra những mục tiêu tổng quát nhưng cũng mang tính thực tiễn, cụ thể đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Xuân Long đánh giá cao nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được viết và đăng tải vào thời điểm ý nghĩa cả về lý luận và giá trị thực tiễn, vừa vào thời điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), vừa là thời điểm cả nước đã tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở thành công tốt đẹp. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá tổng quát kết quả đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở từ công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện một cách rất công phu, bài bản, chu đáo và tổ chức trang trọng, phong phú, hiệu quả, đúng quy trình và chất lượng; đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. 

Đối với cấp cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói chung và Đảng ủy phường Xuân Tảo nói riêng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng tới các Chi bộ trực thuộc được triển khai một cách kịp thời, chủ động cả về văn kiện lẫn công tác nhân sự. Chính vì thế, đại hội các chi bộ trực thuộc đã thành công tốt đẹp, công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, kết quả đúng dự kiến của cấp ủy chi bộ khóa cũ giới thiệu, nhân sự trúng cử đại đa số đều đạt số phiếu cao và rất cao, kết quả thành công từ các chi bộ trực thuộc là tiền đề cho sự thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. 

"Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, là tiền đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ", ông Nguyễn Xuân Long khẳng định. 

Trung tá Dương Hồng Kết, Trưởng Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, cho rằng bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự ghi nhận, phấn khởi, vui mừng với kết đại hội các cấp cơ sở đạt được, đồng thời ghi nhận trí tuệ trong chỉ đạo của đảng ủy cơ sở, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự tín nhiệm, ủng hộ của nhân dân. Theo Trung tá Dương Hồng Kết, bài viết như bản tóm tắt, khái quát hóa toàn bộ nội dung chính của công tác xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng XII, đây cũng chính là nội dung mà Trung ương chỉ đạo cần phải thực hiện đối với các Tiểu ban Đại hội XIII. 

Định hướng chính trị đối với Tiểu ban văn kiện

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm Trần Trung Tuyển, vừa qua cả nước đã tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở thành công tốt đẹp. Trong đó, một phần quan trọng trong chuẩn bị đại hội ở các địa phương, đơn vị là nghiên cứu, góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, qua đó đã phát huy được trách nhiệm và trí tuệ của hàng triệu đảng viên trong việc đóng góp xây dựng văn kiện. Các ý kiến đóng góp đa dạng nhưng đều bám sát lý luận của Đảng, thực tiễn của đất nước và địa phương, đơn vị, sẽ giúp Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII chuẩn bị văn kiện một cách chu đáo nhất, chất lượng nhất để trình Đại hội. 

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất có ý nghĩa trong việc định hướng, chỉ đạo, quán triệt đối với Tiểu ban văn kiện và các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm phát huy trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tinh thần cầu thị trong quá trình xây dựng văn kiện, bảo đảm dự thảo Báo cáo chính trị phải là kết tinh tinh thần và ý chí của toàn Đảng, toàn dân, phù hợp với lý luận và thực tiễn, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng tình với quan điểm này, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo Nguyễn Xuân Long khẳng định, sau bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp thu, lĩnh hội sâu sắc các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để hoàn thiện các dự thảo văn kiện một cách toàn diện nhất, hiệu quả nhất về các nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã và đang được các thành viên Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị một cách rất công phu, bài bản, chu đáo; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của các cấp ủy Đảng.

Làm rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo Nguyễn Xuân Long cho rằng, các văn kiện trình Đại hội của Đảng lần này đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Trần Trung Tuyển, các dự thảo Báo cáo trình Đại hội cần nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ (hoặc giai đoạn) vừa qua, phân tích rõ và chính xác những nguyên nhân dẫn đến thành công và hạn chế. Trong phần phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn mới, cần có tính dự báo cao, đánh giá sát về xu hướng chính trị - kinh tế thế giới, tiềm năng thế mạnh của Việt Nam trên tinh thần phát huy thế mạnh, hạn chế và khắc phục những điểm yếu, lựa chọn đúng đắn những ngành, lĩnh vực mũi nhọn phát triển nhằm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trưởng Công an phường Yên Phụ Dương Hồng Kết đề xuất, các dự thảo văn kiện Đại hội cần bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng trong lãnh đạo nhà nước và cách mạng Việt Nam; cần làm thế nào để ý thức tự tôn dân tộc được nâng cao, ý thức pháp luật, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên trở lên tự giác hơn, gương mẫu hơn và là các tấm gương để nhân dân noi theo. 

Theo Luật sư Hà Huy Từ, các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân tài, cần có sự thay đổi mang tính đột phá. Bên cạnh đó, cần đánh giá cụ thể và xác lập chính xác hơn vị trí doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. Thực tế cho thấy một số doanh nghiệp Nhà nước có nhiều đóng góp cho nền kinh tế, nhưng cũng có một số doanh nghiệp hoạt động yếu kém, không hiệu quả. Do đó, cần có sự cải cách, thay đổi mang tính đột phá trong việc sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước. 

Luật sư Hà Huy Từ cũng kiến nghị, bên cạnh việc quản lý bằng pháp luật, cần đặt việc quản lý các lĩnh vực của đời sống, xã hội dưới tác động của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì thế, công tác tinh giản biên chế cần phải làm thường xuyên, liên tục, đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước cần có sự thay đổi cho phù hợp trong tình hình mới... 

Trong thời gian tới, để phát triển kinh tế, xã hội, Luật sư Hà Huy Từ cho rằng, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó cần phát huy tốt hơn nữa vị trí, vai trò của các tổ chức hội như Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác phản biện xã hội...

 

Đỗ Bình (TTXVN)
Các tin bài khác:
  • Quy định 148-QĐ/TW: 'Đòn bẩy' nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
  • Bài viết của Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong sạch, vững mạnh
  • Quy định 132-QĐ/TW: 'Tảng đá' vững chắc trong thành trì chống tham nhũng
  • Giúp người dân có kỹ năng làm việc, phân biệt thông tin xấu độc trên không gian mạng
  • Giúp người dân có kỹ năng làm việc, phân biệt thông tin xấu độc trên không gian mạng
  • Đánh giá đúng cán bộ - Yếu tố hàng đầu nâng cao chất lượng quy hoạch
  • Hội nghị TW 8 có ý nghĩa chiến lược lâu dài với sự phát triển đất nước
  • Quy định PCCC tại các khu nhà trọ, chung cư mini có “lỗ hổng” hay không?
  • Top leader’s book affirms Party’s comprehensive leadership over army: public opinions
  • Vụ kiện đòi hủy “sổ đỏ” tại Quảng Trị: Tình tiết pháp lý thú vị