Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Luật Hà Huy, điện thoại 0913.577.696 (Việt Nam), (0049)017.657.759.572 (Châu Âu) tên giao dịch quốc tế "HAHUY LAW FIRM" được Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 03/11/2009. Nhãn hiệu Công ty được bảo hộ tại Việt Nam, Ba Lan, Séc và Cộng hòa liên bang Đức. Luật sư Công ty là những chuyên gia pháp...
Hỗ trợ trực tuyến
My status
        Dịch vụ - Dịch vụ Thẩm định pháp lý Công ty
Dịch vụ Thẩm định pháp lý Công ty
(2011-07-08 01:04:00)

Thẩm định pháp lý là công việc nhằm mục đích hiểu rõ tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp, Luật sư của Công ty Luật Hà Huy sẽ xem xét tài liệu và thông tin do Cty bạn cung cấp cũng như thu thập được từ các nguồn khác để biết Cty bạn đã được thành lập ra sao, thành lập bởi ai và họ đã góp vốn như thế nào; cơ cấu tổ chức, quản lý; việc tuân thủ quy định của pháp luật; nghĩa vụ tài chính và pháp lý của Cty với chính quyền, với đối tác, với người lao động… từ đó LS sẽ đưa ra đánh giá của mình, lưu ý những vấn đề cần phải quan tâm và chỉ rõ những rủi ro có thể phát sinh cho khách hàng của họ nếu giao dịch mua, đầu tư hay hợp tác được thực hiện, trên cơ sở đó, đối tác của bạn sẽ đưa ra quyết định đối với giao dịch.

 

Những vấn đề nào sẽ được thẩm định?
Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, bản chất của giao dịch, quy mô và tính chất hoạt động kinh doanh của Cty bạn, Luật sư Công ty Luật Hà Huy sẽ xác định những vấn đề nào cần phải được xem xét nhưng nhìn chung một bản báo cáo thẩm định pháp lý thường sẽ đề cập đến những vấn đề sau:
Sự thành lập : Các thông tin về Cty bạn như thời điểm thành lập; loại hình DN; thời hạn hoạt động; trụ sở chính và các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng cũng như ngành nghề kinh doanh của Cty bạn sẽ được Luật sư Công ty Luật Hà Huy phân tích và đánh giá.
Điều lệ: Trên thực tế, dù tầm quan trọng lớn lao của Điều lệ, nhiều Cty đã không chú trọng xây dựng một bản Điều lệ phù hợp với điều kiện thực tế của DN mình mà chỉ để đáp ứng yêu cầu của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan mà thôi, thậm chí nhiều DN không lưu giữ bản chính hoặc các bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ.
Vốn và cơ cấu vốn: Mức vốn đăng ký, mức vốn thực tế đã được góp, cơ cấu vốn, người nắm giữ vốn (thành viên hoặc cổ đông) và tỷ lệ phần trăm phần vốn góp của họ trong Cty bạn sẽ được LS đề cập trong bản báo cáo bằng việc kiểm tra các tài liệu khác như biên bản góp vốn, giấy xác nhận góp vốn, báo cáo tài chính, sổ đăng ký thành viên/cổ đông.
Nhân sự chủ chốt: Danh sách những người giữ các chức vụ chủ chốt trong Cty bạn như thành viên Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc, trưởng các bộ phận và các quyết định bổ nhiệm tương ứng sẽ được yêu cầu cung cấp. Có nhiều đối tác chỉ đồng ý mua hay đầu tư vào Cty bạn nếu như một số nhân sự chủ chốt được thay thế.     
Hợp đồng quan trọng: LS sẽ đưa vào báo cáo nội dung chính của những hợp đồng quan trọng mà Cty bạn đã ký kết và đang còn hiệu lực như thông tin về bên ký kết, thời hạn, mục đích, giá trị hợp đồng và đánh giá tính hợp pháp, tính có hiệu lực của hợp đồng từ đó giúp khách hàng của họ nhận ra những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà Cty bạn đang có, những thỏa thuận pháp lý đang ràng buộc Cty bạn.
Tài sản: Những tài sản có giá trị lớn của Cty bạn như quyền sử dụng đất, nhà kho, nhà xưởng hay tài sản đặc biệt như quyền sở hữu trí tuệ hoặc các tài sản yêu cầu phải đăng ký quyền sở hữu khác như ô tô, tàu thuyền sẽ được chú trọng xem xét và đánh giá.
Các khoản vay: Đặc biệt trong các giao dịch M&A (sáp nhập và mua lại), khi mà người chủ mới sẽ kế thừa nghĩa vụ tài chính trong Cty bạn, các hợp đồng vay có bảo đảm hay không có bảo đảm, có lãi hay không có lãi, thời hạn trả nợ vay sẽ được soát xét kỹ lưỡng. Luật sư Công ty Luật Hà Huy cũng có thể sẽ đồng thời tìm kiếm và xác minh các thông tin liên quan đến các giao dịch bảo đảm (ví dụ như thế chấp) mà Cty bạn tham gia vào tại các cơ quan có thẩm quyền như phòng thông tin nhà đất, Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm.    
Tuân thủ pháp luật:     Ở khía cạnh này, Luật sư Công ty Luật Hà Huy sẽ đánh giá sự tuân thủ quy định pháp luật của Cty bạn thông qua việc Cty bạn đã đạt được hay chưa các giấy phép cần thiết, có đáp ứng đủ hay không các điều kiện luật định để tiến hành việc kinh doanh, đã thực hiện hay chưa các thủ tục, công việc mà Nhà nước yêu cầu. Một số ví dụ về sự tuân thủ pháp luật như việc Cty có giấy phép kinh doanh rượu khi bán buôn, bán lẻ rượu hay không, đã được chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh khi sản xuất thực phẩm hay chưa, báo cáo tài chính có được kiểm toán hay không nếu Cty bạn là DN có vốn đầu tư nước ngoài. Khi phát hiện ra những điểm mà Cty bạn chưa thực hiện đúng LS cũng sẽ chỉ ra trong báo cáo của họ những hệ quả pháp lý mà Cty bạn phải gánh chịu như bị tước quyền kinh doanh, bị xử phạt hành chính hay thậm chí là trách nhiệm hình sự đối với những người quản lý Cty.
Lao động : Báo cáo thẩm định pháp lý không chỉ đề cập Cty bạn có bao nhiêu lao động mà sẽ phân tích những cam kết của Cty bạn với người lao động trong hợp đồng lao động, sổ tay nhân viên hay thỏa ước lao động tập thể, tính hợp pháp của nội quy lao động và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan như nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trích lập kinh phí công đoàn.