GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Luật Hà Huy, điện thoại đường dây nóng 0913.577.696, tên giao dịch quốc tế là "Ha Huy Law Firm" được Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 03/11/2009. Luật sư của Công ty là những Chuyên gia pháp lý nhiều kinh nghiệm, từng làm việc tại các cơ quan tiến hành tố tụng như Toà án Nhân dân tối...
Hỗ trợ trực tuyến
My status
        Tin tức - Tin các đối tác của Công ty Luật Hà Huy
Tổng công ty XD Thăng Long tổ chức "Hội nghị người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác”
(2011-06-20 11:32:00)

Ngày 18/3/2011 tại Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Thăng Long đã tổ chức “Hội nghị người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác” nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý vốn năm 2010 và bàn các biện pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2011.

 

 

     Tham dự hội nghị, về phía Tổng công ty có các  thành viên Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và toàn bộ người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác. Ông Nguyễn Công Tài, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì hội nghị.
     Ông Nguyễn Quang Tuýnh, Uỷ viên Hội đồng thành viên Tổng công ty trình bày  báo cáo của Hội đồng thành viên đánh giá kết quả SXKD năm 2010 và  tình hình hoạt động của người đại diện phần vốn năm 2010. Báo cáo nêu rõ: Trước tình hình khó khăn chung của đất nước, của Tổng công ty và những khó khăn riêng của doanh nghiệp, năm 2010 Tổng công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong SXKD. Các chỉ tiêu SXKD đều tăng. Đạt và vượt tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước Bộ giao. Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long có doanh thu cao nhất là 227 tỷ, các công ty dự kiến có cổ tức cao là Công ty TNHH bê tông Thăng Long- Mê Kông ( 28 %), công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long, Công ty cổ phần XD số 18 Thăng Long( 14 %), công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long(12 %)... Năm qua, nói chung người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các qui định hiện hành, đã gắn kết mối quan hệ về sở hữu vốn với các mối quan hệ khác trong SXKD, tham gia tích cực vào việc điều hành doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển giá trị phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp. Với những công ty người đại diện giữ các vị trí chủ chốt đã thực hiện vai trò định hướng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng công ty trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 tháng đầu năm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005.
 
     Tiếp theo chương trình, Bà Trương Thị Minh Lan, Uỷ viên Hội đồng thành viên Tổng công ty giới thiệu các văn bản quan trọng của Bộ Giao thông vận tải mới ban hành: Chỉ thị nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải về kiềm chế lạm phát...
    Ông Lê Văn An, Kế toán trưởng Tổng công ty hướng dẫn chi tiết văn bản của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý tài chính. Sau khi nghe đọc báo cáo, người đại diện phần vốn đã nhất trí cao với báo cáo của Tổng công ty, đồng thời có các tham luận tham gia đóng góp nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý phần vốn của Tổng công ty và cơ chế phối hợp giữa người đại diện và Tổng công ty.
     Kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Công Tài nhấn mạnh rằng để tạo hành lang pháp lý cho người đại diện chủ động hoạt động trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước phù hợp với mô hình công ty TNHH 1 thành viên, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn, Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty. Chủ tịch HĐTV đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho người đại diện phần vốn cần phối hợp triển khai nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả SXKD năm 2011. Người đại diện vốn cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch bảo vệ vốn đầu tư có hiệu quả. Tập trung hơn nữa đến công tác SXKD: Tăng cường công tác thị trường, tìm  kiếm việc làm. Tập trung thi công theo tiến độ đã đề ra đồng thời tăng cường công tác lập hồ sơ hoàn công, đẩy mạnh nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn, giảm dư nợ ngân hàng, tạo vốn cho sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án lợi nhuận hợp lý, cân bằng với sự an toàn tài chính và phát triển bền vững.

daidienvon2011-3.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Công Tài - trao phần thưởng
cho các Đại diện phần vốn của Tổng công ty có thành tích xuất sắc


  

     Cũng tại hội nghị này, Tổng công ty xây dựng Thăng Long đã trao phần thưởng cho người đại diện phần vốn nhà nước tại một số công ty đã có thành tích lãnh đạo đơn vị đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh:
    1. Công ty TNHH bê tông Thăng Long- Mê Kông
    2. Công ty cổ phần Xây dựng số 18 Thăng Long
    3. Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long
    4. Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long
    5. Công ty cổ phần Thí nghiệm và Xây dựng Thăng Long

 

Nguồn: thanglonggroup.com.vn